• Thành viên diễn đàn cần post bài đúng chuyên mục, đúng nội quy nếu không sẽ bị BQT xóa bài, Band IP và Domain.
 • Tư Vấn Cách Thức Sản Xuất Cồn Khô & Cồn Thạch

  Discussion in 'Rao vặt tổng hợp khác' started by lehung61, Apr 6, 2018.

  1. lehung61

   lehung61 Member

   Quy trình sản xuất cồn thạch thì an toàn. Không sử dụng nhiệt lượng khi quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu dùng sản xuất cồn thạch rất dễ dàng tìm.
    
  2. lehung61

   lehung61 Member

   Cục cồn thạch mang lại rất nhiều tiện lợi nếu so với sản phẩm cồn khô. Sản phẩm cồn thạch mang nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy rất lâu (ba chục phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bả, thuận lợi trong việc tẩy rửa bếp. Vì vậy hiện giờ nhiều nhà hàng, quán ăn & đám tiệc tiêu dùng viên cồn thạch.
    
  3. lehung61

   lehung61 Member

   Chuyển Giao Quy Trình Làm Cồn Khô và Cồn Thạch giao cho những đám tiệc, nhà hàng & quán ăn . Liên hệ Số ĐT: 0122.9625.524 (Mr. Thành). Giá hướng dẫn cho một sản phẩm là 5 triệu đồng.
    
  4. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn thạch & cồn khô được tiêu thụ rộng rãi hiện giờ ở các đám tiệc & hàng quán. Việc dùng cồn khô có lợi hơn nếu so sánh gas.
    
  5. lehung61

   lehung61 Member

   Giai đoạn sản xuất cồn thạch rất là an toàn. Không có sử dụng đến nhiệt khi giai đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu sử dụng sản xuất dễ mua.
    
  6. lehung61

   lehung61 Member

   Công đoạn sản xuất cồn thạch rất là đơn giản. Không sử dụng đến nhiệt trong công đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu sử dụng sản xuất cồn thạch rất dễ mua.
    
  7. lehung61

   lehung61 Member

   Viên cồn thạch có các thuận lợi nếu so với sử dụng cồn khô. Viên cồn thạch cho nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy lâu hơn (nửa tiếng) và trong quá trình cháy không để lại cặn, thuận lợi cho việc tẩy rửa bếp. Chính vì thế ngày nay nhiều hàng quán và đám tiệc tiêu dùng sản phẩm cồn thạch.
    
  8. lehung61

   lehung61 Member

   Hướng Dẫn Công Nghệ Sản Xuất Cồn Khô và Cồn Thạch giao cho những đám tiệc, quán ăn, nhà hàng . Vui lòng liên hệ SĐT: 0122.9625.524 (Mr. Thành). Giá hướng dẫn cho 1 sản phẩm: 5 triệu đồng.
    
  9. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn khô & cồn thạch được tiêu dùng nhiều hiện tại tại những quán ăn, đám tiệc, nhà hàng. Tiêu thụ cồn thạch & cồn khô tiện dụng so bếp gas.
    
  10. lehung61

   lehung61 Member

   Sản xuât cồn thạch rất là an toàn và đơn giản. Không có dùng nhiệt độ trong quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu để sản xuất dễ dàng mua.
    
  11. lehung61

   lehung61 Member

   Làm cồn thạch thì an toàn và đơn giản. Không có sử dụng nhiệt khi giai đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu dùng sản xuất dễ dàng mua.
    
  12. lehung61

   lehung61 Member

   Sử dụng cồn thạch có các thuận lợi nếu so sánh với dùng cồn khô. Cục cồn thạch cho nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy rất lâu (nửa tiếng) và trong quá trình cháy không để lại cặn, tiện lợi trong việc làm sạch bếp cồn thạch. Vì thế hiện tại có nhiều đám tiệc, nhà hàng, quán ăn tiêu thụ cục cồn thạch hơn.
    
  13. lehung61

   lehung61 Member

   Tư Vấn Công Nghệ Làm Cồn Khô và Cồn Thạch phân phối cho các quán ăn, nhà hàng và đám tiệc . Xin liên hệ ĐT: 0122.9625.524 (Anh Thành). Chi phí chuyển giao cho mỗi sản phẩm là 5 triệu đồng.
    
  14. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn khô & cồn thạch được tiêu thụ rộng rãi hiện nay ở các nhà hàng, đám tiệc và quán ăn. Xài cồn thạch tiện lợi hơn nếu so sánh bình gas mini.
    
  15. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn thạch và cồn khô rất được ưa chuộng hiện tại trong các quán ăn, đám tiệc & nhà hàng. Tiêu thụ cồn khô & cồn thạch có nhiều thuận lợi nếu so sánh bình gas.
    
  16. lehung61

   lehung61 Member

   Giai đoạn sản xuất cồn thạch thì đơn giản. Không sử dụng nhiệt ở giai đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu dùng sản xuất cồn thạch dễ dàng tìm.
    
  17. lehung61

   lehung61 Member

   Sử dụng cồn thạch mang lại nhiều ưu thế so với dùng cồn khô. Sản phẩm cồn thạch cung cấp nhiệt lượng lớn, thời gian cháy rất lâu (ba chục phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bã, tiện lợi cho việc làm sạch bếp cồn. Do đó hiện giờ rất nhiều nhà hàng, quán ăn & đám tiệc sử dụng cục cồn thạch hơn.
    
  18. lehung61

   lehung61 Member

   Tư Vấn Công Thức Sản Xuất Cồn Khô và Cồn Thạch phân phối cho những hàng quán, đám tiệc . Liên hệ SĐT: 0122.9625.524 (Mr. Thành). Giá chuyển giao cho một sản phẩm là năm triệu.
    
  19. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn thạch & cồn khô rất được ưa chuộng hiện tại tại những hàng quán, đám tiệc. Dùng cồn thạch & cồn khô có ưu thế hơn nếu so sánh bếp gas mini.
    
  20. lehung61

   lehung61 Member

   Làm cồn thạch rất đơn giản và an toàn. Không có dùng nhiệt độ khi quá trình sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu dùng để sản xuất cồn thạch dễ tìm.
    
  21. lehung61

   lehung61 Member

   Viên cồn thạch mang lại nhiều thuận lợi nếu so sánh với sản phẩm cồn khô. Sản phẩm cồn thạch mang nhiệt lượng lớn, thời gian cháy lâu (30 phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn bã, dễ dàng trong việc vệ sinh bếp cồn. Chính vì thế hiện nay có nhiều hàng quán và đám tiệc dùng viên cồn thạch hơn.
    
  22. lehung61

   lehung61 Member

   Tư Vấn Quy Trình Sản Xuất Cồn Thạch và Cồn Khô cung cấp đến những đám tiệc và hàng quán . Vui lòng liên hệ Số ĐT: 077.9625.524 (Mr. Thành). Chi phí tư vấn cho một sản phẩm là năm triệu.
    
  23. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn thạch và cồn khô được tiêu dùng nhiều hiện giờ trong các đám tiệc và hàng quán. Việc dùng cồn thạch và cồn khô có ưu thế hơn so bếp gas.
    
  24. lehung61

   lehung61 Member

   Giai đoạn sản xuất cồn thạch rất an toàn. Không sử dụng nhiệt độ ở quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu sử dụng sản xuất rất dễ dàng mua.
    
  25. lehung61

   lehung61 Member

   Cục cồn thạch có rất nhiều thuận lợi nếu so sánh với sử dụng cồn khô. Viên cồn thạch mang nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy rất lâu (nửa tiếng) và trong quá trình cháy không để lại cặn, tiện lợi cho việc rửa bếp. Vì thế hiện nay nhiều nhà hàng, đám tiệc, quán ăn dùng cục cồn thạch hơn.
    
  26. lehung61

   lehung61 Member

   Chuyển Giao Công Thức Làm Cồn Khô và Cồn Thạch cung cấp đến các tiệc tùng, nhà hàng, quán ăn . Xin liên hệ Số ĐT: 077.9625.524 (Mr Thành). Giá tư vấn cho 1 sản phẩm là 5 triệu đồng.
    
  27. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn thạch & cồn khô được tiêu dùng nhiều hiện nay trong các quán ăn, nhà hàng, đám tiệc. Việc sử dụng cồn khô & cồn thạch tiện lợi nếu so sánh bình gas mini.
    
  28. lehung61

   lehung61 Member

   Quy trình sản xuất cồn thạch rất an toàn và đơn giản. Không sử dụng nhiệt độ trong giai đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất rất dễ mua.
    
  29. lehung61

   lehung61 Member

   Sử dụng cồn thạch có nhiều ưu điểm so với dùng cồn khô. Sản phẩm cồn thạch cung cấp nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy rất lâu (30 phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn, dễ dàng trong việc tẩy rửa bếp cồn. Vì thế hiện nay có rất nhiều quán ăn, nhà hàng và đám tiệc tiêu dùng sản phẩm cồn thạch hơn.
    
  30. lehung61

   lehung61 Member

   Viên cồn thạch có rất nhiều ưu điểm nếu so sánh với dùng cồn khô. Sản phẩm cồn thạch cho nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy lâu hơn (nửa tiếng) và trong quá trình cháy không để lại cặn, thuận lợi trong việc làm sạch bếp cồn thạch. Vì thế hiện tại nhiều quán ăn, nhà hàng, đám tiệc tiêu dùng sản phẩm cồn thạch hơn.
    
  31. lehung61

   lehung61 Member

   Chuyển Giao Công Nghệ Làm Cồn Khô và Cồn Thạch phân phối đến những đám tiệc và hàng quán . Vui lòng liên hệ SĐT: 077.9625.524 (A. Thành). Giá hướng dẫn cho một sản phẩm: 5 triệu.
    
  32. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn thạch và cồn khô được tiêu thụ rộng rãi hiện giờ ở những hàng quán & đám tiệc. Việc sử dụng cồn thạch và cồn khô tiện lợi so gas.
    
  33. lehung61

   lehung61 Member

   Quy trình sản xuất cồn thạch rất là an toàn và đơn giản. Không có sử dụng nhiệt lượng khi công đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu dùng sản xuất dễ mua.
    
  34. lehung61

   lehung61 Member

   Cục cồn thạch mang lại rất nhiều thuận lợi so với sử dụng cồn khô. Sản phẩm cồn thạch mang lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy rất lâu (ba mươi phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn, dễ dàng cho việc làm sạch bếp. Do đó ngày nay có nhiều nhà hàng, quán ăn, đám tiệc dùng viên cồn thạch hơn.
    
  35. lehung61

   lehung61 Member

   Chuyển Giao Công Thức Sản Xuất Cồn Thạch cung cấp đến những đám tiệc, hàng quán . Xin liên hệ Số ĐT: 077.9625.524 (A. Thành). Giá hướng dẫn cho một sản phẩm: năm triệu.
    
  36. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn thạch & cồn khô được ưa chuộng hiện tại tại những quán ăn, đám tiệc, nhà hàng. Xài cồn thạch và cồn khô tiện lợi hơn so bếp gas.
    
  37. lehung61

   lehung61 Member

   Giai đoạn sản xuất cồn thạch rất là an toàn và đơn giản. Không có sử dụng đến nhiệt độ ở giai đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng sản xuất cồn thạch rất dễ dàng tìm.
    
  38. lehung61

   lehung61 Member

   Sử dụng cồn thạch có những tiện lợi nếu so với sử dụng cồn khô. Sản phẩm cồn thạch cung cấp nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy rất lâu (nửa tiếng) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn, dễ dàng cho việc vệ sinh bếp cồn thạch. Vì vậy hiện tại nhiều quán ăn, nhà hàng, đám tiệc tiêu thụ cục cồn thạch hơn.
    
  39. lehung61

   lehung61 Member

   Tư Vấn Công Thức Sản Xuất Cồn Khô và Cồn Thạch phân phối cho những hàng quán & đám tiệc . Xin liên hệ Số điện thoại: 077.9625.524 (Anh Thành). Giá hướng dẫn cho mỗi sản phẩm: 5 triệu.
    
  40. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn khô & cồn thạch được ưa chuộng hiện nay trong các nhà hàng, quán ăn, đám tiệc. Việc dùng cồn thạch có ưu thế hơn nếu so sánh bình gas mini.
    
  41. lehung61

   lehung61 Member

   Quá trình sản xuất cồn thạch thì đơn giản và an toàn. Không sử dụng nhiệt độ ở giai đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu dùng sản xuất cồn thạch rất dễ dàng mua.
    
  42. lehung61

   lehung61 Member

   Sản phẩm cồn thạch có rất nhiều ưu điểm nếu so với sử dụng cồn khô. Viên cồn thạch cung cấp nhiệt lượng lớn, thời gian cháy lâu (ba chục phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bã, tiện lợi cho việc vệ sinh bếp cồn. Do đó ngày nay có nhiều hàng quán và đám tiệc sử dụng cục cồn thạch.
    
  43. lehung61

   lehung61 Member

   Sản phẩm cồn thạch có nhiều ưu thế so với sử dụng cồn khô. Viên cồn thạch mang lượng nhiệt lớn, thời gian cháy lâu hơn (30 phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn, tiện lợi cho việc vệ sinh bếp. Chính vì vậy hiện tại có rất nhiều quán ăn, đám tiệc & nhà hàng tiêu thụ sản phẩm cồn thạch hơn.
    
  44. lehung61

   lehung61 Member

   Tư Vấn Quy Trình Sản Xuất Cồn Khô và Cồn Thạch phân phối đến những nhà hàng, tiệc tùng, quán ăn . Vui lòng liên hệ ĐT: 077.9625.524 (Anh Thành). Giá tư vấn cho mỗi sản phẩm: 5 triệu đồng.
    
  45. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn khô được sử dụng phổ biến hiện giờ tại các đám tiệc, quán ăn & nhà hàng. Sử dụng cồn thạch tiện lợi nếu so sánh bình gas.
    
  46. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn thạch được tiêu dùng nhiều hiện giờ tại các hàng quán & đám tiệc. Xài cồn khô & cồn thạch tiện lợi so bếp gas mini.
    
  47. lehung61

   lehung61 Member

   Quy trình sản xuất cồn thạch rất là đơn giản và an toàn. Không dùng đến nhiệt trong giai đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất rất dễ mua.
    
  48. lehung61

   lehung61 Member

   Sử dụng cồn thạch có các ưu điểm nếu so với dùng cồn khô. Viên cồn thạch cho lượng nhiệt lớn, thời gian cháy lâu hơn (nửa tiếng) và trong quá trình cháy không để lại cặn, dễ dàng cho việc làm sạch bếp cồn thạch. Do đó ngày nay nhiều hàng quán và đám tiệc tiêu dùng cục cồn thạch hơn.
    
  49. lehung61

   lehung61 Member

   Hướng Dẫn Công Nghệ Sản Xuất Cồn Thạch và Cồn Khô phân phối đến các hàng quán, đám tiệc . Liên hệ ĐT: 077.9625.524 (A. Thành). Giá tư vấn cho mỗi sản phẩm: 5 triệu đồng.
    
  50. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn khô và cồn thạch được ưa chuộng hiện tại trong các đám tiệc và hàng quán. Tiêu thụ cồn khô và cồn thạch tiện dụng hơn nếu so sánh bình gas.
    
  51. lehung61

   lehung61 Member

   Làm cồn thạch rất là đơn giản và an toàn. Không dùng đến nhiệt độ trong giai đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu dùng sản xuất cồn thạch dễ tìm.
    
  52. lehung61

   lehung61 Member

   Sản phẩm cồn thạch mang lại rất nhiều tiện lợi so với dùng cồn khô. Cục cồn thạch cung cấp nhiệt lượng lớn, thời gian cháy lâu (nửa tiếng) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bã, dễ dàng cho việc rửa bếp. Chính vì thế ngày nay rất nhiều đám tiệc, quán ăn và nhà hàng tiêu thụ viên cồn thạch.
    
  53. lehung61

   lehung61 Member

   Sản phẩm cồn thạch có các ưu điểm nếu so sánh với sử dụng cồn khô. Cục cồn thạch cho lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy lâu hơn (ba chục phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn bả, dễ dàng trong việc vệ sinh bếp cồn. Do đó hiện nay có nhiều quán ăn, nhà hàng, đám tiệc tiêu dùng cục cồn thạch.
    
  54. lehung61

   lehung61 Member

   Tư Vấn Quy Trình Làm Cồn Khô và Cồn Thạch phân phối cho những nhà hàng, tiệc tùng, quán ăn . Xin liên hệ SĐT: 077.9625.524 (A. Thành). Giá chuyển giao cho một sản phẩm là năm triệu.
    
  55. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn thạch rất được ưa chuộng hiện giờ tại các đám tiệc & hàng quán. Việc sử dụng cồn thạch tiện dụng nếu so gas.
    
  56. lehung61

   lehung61 Member

   Làm cồn thạch thì an toàn. Không sử dụng đến nhiệt lượng ở công đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu dùng để sản xuất rất dễ tìm.
    
  57. lehung61

   lehung61 Member

   Cục cồn thạch có rất nhiều ưu thế nếu so với sử dụng cồn khô. Cục cồn thạch cung cấp nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy rất lâu (ba mươi phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn bả, tiện lợi cho việc vệ sinh bếp cồn. Vì thế ngày nay rất nhiều nhà hàng, quán ăn và đám tiệc dùng viên cồn thạch.
    
  58. lehung61

   lehung61 Member

   Hướng Dẫn Công Nghệ Làm Cồn Thạch và Cồn Khô cung cấp cho các nhà hàng, tiệc tùng, quán ăn . Xin liên hệ ĐT: 077.9625.524 (Mr Thành). Chi phí chuyển giao cho một sản phẩm là năm triệu đồng.
    
  59. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn thạch rất được ưa chuộng hiện nay tại những đám tiệc, nhà hàng & quán ăn. Xài cồn khô tiện lợi hơn so bếp gas.
    
  60. lehung61

   lehung61 Member

   Giai đoạn sản xuất cồn thạch rất là an toàn và đơn giản. Không dùng đến nhiệt lượng khi quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu để sản xuất cồn thạch rất dễ dàng tìm.
    
  61. lehung61

   lehung61 Member

   Cục cồn thạch có nhiều ưu điểm nếu so sánh với sử dụng cồn khô. Viên cồn thạch cung cấp lượng nhiệt lớn, thời gian cháy lâu (30 phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn, tiện lợi cho việc tẩy rửa bếp cồn thạch. Do đó hiện giờ có nhiều đám tiệc, nhà hàng và quán ăn tiêu thụ viên cồn thạch hơn.
    
  62. lehung61

   lehung61 Member

   Hướng Dẫn Công Thức Làm Cồn Thạch và Cồn Khô cung cấp đến các quán ăn, nhà hàng và đám tiệc . Liên hệ Số điện thoại: 077.9625.524 (Anh Thành). Chi phí tư vấn cho một sản phẩm: 5 triệu.
    
  63. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn khô rất được ưa chuộng hiện tại tại các quán ăn, đám tiệc & nhà hàng. Dùng cồn khô và cồn thạch có nhiều lợi điểm nếu so bình gas.
    
  64. lehung61

   lehung61 Member

   Làm cồn thạch thì an toàn. Không có dùng đến nhiệt ở công đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng sản xuất cồn thạch rất dễ dàng mua.
    
  65. lehung61

   lehung61 Member

   Viên cồn thạch có nhiều tiện lợi so với dùng cồn khô. Viên cồn thạch cung cấp lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy lâu hơn (30 phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn, dễ dàng cho việc làm vệ sinh bếp cồn thạch. Do đó hiện tại có rất nhiều đám tiệc & hàng quán tiêu thụ viên cồn thạch.
    
  66. lehung61

   lehung61 Member

   Tư Vấn Công Thức Sản Xuất Cồn Thạch cung cấp đến những đám tiệc, nhà hàng và quán ăn . Vui lòng liên hệ SĐT: 077.9625.524 (Anh Thành). Giá chuyển giao cho 1 sản phẩm: năm triệu đồng.
    
  67. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn thạch & cồn khô được tiêu thụ rộng rãi hiện tại ở các quán ăn, nhà hàng, đám tiệc. Tiêu thụ cồn khô có nhiều thuận lợi so gas.
    
  68. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn thạch và cồn khô được sử dụng phổ biến hiện giờ trong những quán ăn, nhà hàng & đám tiệc. Tiêu thụ cồn thạch có nhiều ưu điểm nếu so sánh gas.
    
  69. lehung61

   lehung61 Member

   Sản xuât cồn thạch thì an toàn và đơn giản. Không có sử dụng nhiệt ở công đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất cồn thạch dễ tìm.
    
  70. lehung61

   lehung61 Member

   Sản phẩm cồn thạch mang lại những ưu điểm nếu so sánh với dùng cồn khô. Cục cồn thạch mang lượng nhiệt lớn, thời gian cháy lâu (nửa tiếng) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bả, dễ dàng trong việc làm sạch bếp cồn. Vì vậy hiện giờ rất nhiều quán ăn, nhà hàng, đám tiệc tiêu dùng sản phẩm cồn thạch hơn.
    
  71. lehung61

   lehung61 Member

   Tư Vấn Quy Trình Sản Xuất Cồn Thạch phân phối cho các đám tiệc, quán ăn & nhà hàng . Vui lòng liên hệ SĐT: 077.9625.524 (Mr Thành). Giá chuyển giao cho mỗi sản phẩm là 5 triệu đồng.
    
  72. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn thạch và cồn khô được ưa chuộng hiện nay trong các nhà hàng, quán ăn, đám tiệc. Việc dùng cồn khô tiện dụng hơn nếu so bếp gas mini.
    
  73. lehung61

   lehung61 Member

   Công đoạn sản xuất cồn thạch rất an toàn. Không sử dụng đến nhiệt ở quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu dùng sản xuất dễ dàng tìm.
    
  74. lehung61

   lehung61 Member

   Làm cồn thạch rất là an toàn. Không có sử dụng đến nhiệt độ trong công đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất cồn thạch dễ tìm.
    
  75. lehung61

   lehung61 Member

   Cục cồn thạch mang lại các thuận lợi so với sản phẩm cồn khô. Cục cồn thạch cung cấp nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy lâu (30 phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn, tiện lợi cho việc vệ sinh bếp. Do đó ngày nay có nhiều quán ăn, nhà hàng, đám tiệc dùng viên cồn thạch hơn.
    
  76. lehung61

   lehung61 Member

   Hướng Dẫn Công Thức Sản Xuất Cồn Thạch cung cấp đến các nhà hàng, quán ăn & đám tiệc . Xin liên hệ SĐT: 077.9625.524 (Anh Thành). Giá chuyển giao cho một sản phẩm: 5 triệu đồng.
    
  77. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn thạch và cồn khô được sử dụng phổ biến hiện nay ở các quán ăn, nhà hàng & đám tiệc. Sử dụng cồn thạch & cồn khô có nhiều thuận lợi so bình gas.
    
  78. lehung61

   lehung61 Member

   Sản xuât cồn thạch rất an toàn và đơn giản. Không có dùng nhiệt lượng ở công đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu dùng sản xuất rất dễ tìm.
    
  79. lehung61

   lehung61 Member

   Viên cồn thạch mang lại rất nhiều ưu thế so với sử dụng cồn khô. Viên cồn thạch cho lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy lâu hơn (ba mươi phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn bả, tiện lợi trong việc rửa bếp cồn. Chính vì vậy hiện giờ nhiều nhà hàng, quán ăn và đám tiệc sử dụng viên cồn thạch.
    
  80. lehung61

   lehung61 Member

   Chuyển Giao Công Thức Làm Cồn Khô và Cồn Thạch phân phối cho những nhà hàng, quán ăn và đám tiệc . Vui lòng liên hệ SĐT: 077.9625.524 (A. Thành). Chi phí hướng dẫn cho một sản phẩm là năm triệu đồng.
    
  81. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn thạch và cồn khô được tiêu dùng nhiều hiện giờ tại những đám tiệc, nhà hàng & quán ăn. Việc dùng cồn khô và cồn thạch tiện lợi nếu so bếp gas mini.
    
  82. lehung61

   lehung61 Member

   Quy trình sản xuất cồn thạch thì đơn giản. Không dùng đến nhiệt độ khi giai đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu để sản xuất rất dễ tìm.
    
  83. lehung61

   lehung61 Member

   Hướng Dẫn Công Thức Làm Cồn Thạch phân phối cho các nhà hàng, quán ăn và đám tiệc . Vui lòng liên hệ Số điện thoại: 077.9625.524 (Mr. Thành). Giá chuyển giao cho mỗi sản phẩm: 5 triệu đồng.
    
  84. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn thạch & cồn khô rất được ưa chuộng hiện tại ở những đám tiệc, hàng quán. Xài cồn thạch có nhiều thuận lợi so bình gas mini.
    
  85. lehung61

   lehung61 Member

   Công đoạn sản xuất cồn thạch rất đơn giản. Không có dùng đến nhiệt lượng khi công đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng sản xuất cồn thạch dễ tìm.
    
  86. lehung61

   lehung61 Member

   Viên cồn thạch mang lại nhiều ưu thế nếu so với sử dụng cồn khô. Cục cồn thạch cho nhiệt lượng lớn, thời gian cháy lâu hơn (ba mươi phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn bã, dễ dàng cho việc làm vệ sinh bếp cồn thạch. Vì vậy hiện giờ rất nhiều quán ăn, đám tiệc & nhà hàng tiêu thụ cục cồn thạch hơn.
    
  87. lehung61

   lehung61 Member

   Chuyển Giao Công Nghệ Sản Xuất Cồn Thạch và Cồn Khô phân phối cho các tiệc tùng, nhà hàng, quán ăn . Vui lòng liên hệ SĐT: 077.9625.524 (Mr. Thành). Giá chuyển giao cho 1 sản phẩm là 5 triệu đồng.
    
  88. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn khô và cồn thạch rất được ưa chuộng hiện tại trong các đám tiệc & hàng quán. Dùng cồn thạch & cồn khô thuận lợi hơn nếu so bếp gas.
    
  89. lehung61

   lehung61 Member

   Làm cồn thạch rất đơn giản và an toàn. Không có dùng đến nhiệt độ khi quá trình sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu dùng để sản xuất cồn thạch rất dễ dàng tìm.
    
  90. lehung61

   lehung61 Member

   Dùng cồn thạch có các ưu điểm nếu so với dùng cồn khô. Cục cồn thạch cung cấp nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy rất lâu (ba mươi phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn, tiện lợi trong việc vệ sinh bếp. Do đó ngày nay có nhiều đám tiệc, quán ăn, nhà hàng tiêu dùng sản phẩm cồn thạch.
    
  91. lehung61

   lehung61 Member

   Tư Vấn Công Nghệ Sản Xuất Cồn Thạch cung cấp cho những quán ăn, đám tiệc & nhà hàng . Liên hệ ĐT: 077.9625.524 (Mr Thành). Giá tư vấn cho 1 sản phẩm: 5 triệu đồng.
    
  92. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn khô & cồn thạch rất được ưa chuộng hiện giờ trong những quán ăn, nhà hàng, đám tiệc. Xài cồn thạch và cồn khô có nhiều lợi điểm nếu so sánh bình gas mini.
    
  93. lehung61

   lehung61 Member

   Quy trình sản xuất cồn thạch rất là đơn giản và an toàn. Không dùng đến nhiệt ở quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất cồn thạch dễ dàng tìm.
    
  94. lehung61

   lehung61 Member

   Tư Vấn Công Thức Làm Cồn Thạch giao cho các quán ăn, nhà hàng & đám tiệc . Liên hệ Số ĐT: 077.9625.524 (Mr. Thành). Giá hướng dẫn cho mỗi sản phẩm: 5 triệu đồng.
    
  95. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn thạch và cồn khô được tiêu thụ rộng rãi hiện tại tại các đám tiệc, quán ăn & nhà hàng. Việc sử dụng cồn thạch và cồn khô tiện dụng nếu so sánh bình gas.
    
  96. lehung61

   lehung61 Member

   Làm cồn thạch thì đơn giản. Không dùng nhiệt khi giai đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu sử dụng để sản xuất rất dễ dàng tìm.
    
  97. lehung61

   lehung61 Member

   Viên cồn thạch có các ưu điểm nếu so với dùng cồn khô. Sản phẩm cồn thạch cho lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy rất lâu (nửa tiếng) và trong quá trình cháy không để lại cặn, tiện lợi trong việc làm sạch bếp cồn thạch. Do đó hiện nay có rất nhiều nhà hàng, quán ăn & đám tiệc tiêu thụ sản phẩm cồn thạch hơn.
    
  98. lehung61

   lehung61 Member

   Dùng cồn thạch mang lại những tiện lợi nếu so sánh với sản phẩm cồn khô. Cục cồn thạch mang lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy lâu hơn (ba chục phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn, dễ dàng cho việc làm sạch bếp cồn thạch. Chính vì vậy hiện giờ có nhiều đám tiệc, nhà hàng, quán ăn tiêu dùng viên cồn thạch.
    
  99. lehung61

   lehung61 Member

   Cồn khô & cồn thạch được ưa chuộng hiện giờ trong các quán ăn, đám tiệc và nhà hàng. Việc dùng cồn khô & cồn thạch thuận lợi hơn so bếp gas mini.
    
  100. lehung61

   lehung61 Member

   Giai đoạn sản xuất cồn thạch rất là an toàn. Không có dùng đến nhiệt độ ở giai đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng sản xuất rất dễ dàng mua.
    

  Share This Page

  -->